Overheid - alle RSS feeds http://www.feed.informer.com/digests/H6VQVGNOLV/feeder Overheid - alle RSS feeds Respective post owners and feed distributors Wed, 03 Aug 2016 20:37:42 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Het nieuwe regeringsvliegtuig https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/het-nieuwe-regeringsvliegtuig Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:c1e69686-6bce-1311-639a-395b49f9628c Tue, 18 Jun 2019 01:57:15 +0200 Herziening beslag- en executierecht - Wetsvoorstel https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/wetsvoorstel-herziening-beslag--en-executierecht-kopie Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:78d4f9a1-34aa-e1c8-5011-1a5fec693d5f Mon, 17 Jun 2019 21:50:00 +0200 Herziening beslag- en executierecht - Memorie van toelichting https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/memorie-van-toelichting-herziening-beslag--en-executierecht Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:06a9957f-7895-58ce-8d5e-64d64891481a Mon, 17 Jun 2019 21:50:00 +0200 Antwoorden Kamervragen over de oproep van burgemeesters meer te investering in de handhavingscap Belastingdiens aanpak georgan crimina https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/antwoorden-kamervragen-over-de-oproep-van-burgemeesters-meer-te-investering-in-de-handhavingscap-belastingdiens-aanpak-georgan-crimina Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:270008c0-c0cb-c894-90bb-e7d67059b1ea Mon, 17 Jun 2019 20:16:46 +0200 TK 09 Nader rapport Herziening beslag- en executierecht https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/tk-09-nader-rapport-herziening-beslag-en-executierecht Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:85623b02-0640-a1a6-4bf0-43d396d6bbbc Mon, 17 Jun 2019 19:48:45 +0200 EK Verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Overleveringswet https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/ek-verzoek-om-spoedige-behandeling-wetsvoorstel-wijziging-overleveringswet Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:c9250848-f2ea-11b8-0a5f-1189b5b17c5d Mon, 17 Jun 2019 19:46:45 +0200 TK Verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Overleveringswet https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/tk-verzoek-om-spoedige-behandeling-wetsvoorstel-wijziging-overleveringswet Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:2be08fcc-e9a4-e639-bba6-9ee66d625682 Mon, 17 Jun 2019 19:26:45 +0200 Geannoteerde agenda informele bijeenkomst Ministers van Milieu 11-12 juli 2019 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/geannoteerde-agenda-informele-bijeenkomst-ministers-van-milieu-11-12-juli-2019 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:bc08e78c-6810-7d04-d135-3e4e3fa7fd6e Mon, 17 Jun 2019 19:18:08 +0200 Tussenrapport Grondstof of afval van de Taskforce Herijking Afvalstoffen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/tussenrapport-grondstof-of-afval-van-de-taskforce-herijking-afvalstoffen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:a3d8bf18-a43d-b789-98a2-66a386045744 Mon, 17 Jun 2019 18:30:18 +0200 Reactie EU-commissaris op brief beoordeling technische maisolie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/reactie-eu-commissaris-op-brief-beoordeling-technische-maisolie Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:8919c629-a7f7-e24f-53d5-82fb7bf707e8 Mon, 17 Jun 2019 18:30:15 +0200 Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) n.a.v. bericht Nieuwsblad Transport 14 maart 2019 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-dijkstra-vvd-n-a-v-bericht-nieuwsblad-transport-14-maart-2019 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:4857cbf9-8305-c663-5eaa-415223fc5e74 Mon, 17 Jun 2019 18:30:09 +0200 Kamerbrief over aanpak terugkeerders in de gemeenten https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/tk-aanpak-terugkeerders-in-de-gemeenten Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:71209573-11af-1f2a-2cd3-9076ad2204e7 Mon, 17 Jun 2019 17:39:00 +0200 Minister Grapperhaus reageert op de handelingsmogelijkheden van gemeenten in de aanpak van terugkeerders naar aanleiding van het artikel 'In maag met heimwee-jihadi’s'. Uitstelbrief over het bericht Universiteiten nemen spionagerisico voor lief https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/uitstelbrief-over-het-bericht-universiteiten-nemen-spionagerisico-voor-lief Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:987cca3b-6a56-f77d-7fdd-9d366fdd1230 Mon, 17 Jun 2019 17:31:00 +0200 Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over het bericht Universiteiten nemen spionagerisico voor lief niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Kamerbrief reactie heer Van Zutphen op verzoek te adviseren over problematiek Huis voor klokkenluiders https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-reactie-heer-van-zutphen-op-verzoek-te-adviseren-over-problematiek-huis-voor-klokkenluiders Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:6cb44325-79a3-ef12-ecf7-bef39a5d2a3f Mon, 17 Jun 2019 17:25:51 +0200 Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over het inschakelen van heer Van Zutphen vanwege zijn expertise. Zij heeft toegezegd de heer Van Zutphen te vragen of hij mee wil denken en advies uit wil brengen over de problematische situatie bij het Huis voor klokkenluiders. Onderzoeksrapport ‘New insights in the azole-resistance of Aspergillus fumigatus’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/06/17/onderzoeksrapport-%E2%80%98new-insights-in-the-azole-resistance-of-aspergillus-fumigatus%E2%80%99 Rijksoverheid.nl - Besluiten urn:uuid:e343f59b-e5ce-e0b9-8b3b-da6a917d57e1 Mon, 17 Jun 2019 17:18:57 +0200 Kamerbrief over Azolenresistentie Aspergillus https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-over-azolenresistentie-aspergillus Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:dd7cc5f5-226f-a7ae-1f0c-6e42b0dd840a Mon, 17 Jun 2019 17:18:57 +0200 Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de Azolenresistentie Aspergillus. Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/06/17/ontwerp-vaststellingsbesluit-groningen-gasveld-2019-2020 Rijksoverheid.nl - Besluiten urn:uuid:e710a830-a282-3811-d4c6-0cbb324d0d75 Mon, 17 Jun 2019 17:11:36 +0200 Kamerbrief verkenning maatregelen om gaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3 in het gasjaar 2019-2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-verkenning-maatregelen-om-gaswinning-groningen-te-verlagen-naar-12-miljard-nm3-in-het-gasjaar-2019-2020 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:ae264f4f-b6a4-c947-4dfc-4792435179a1 Mon, 17 Jun 2019 17:11:36 +0200 Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de verkenning maatregelen om gaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3 in het gasjaar 2019-2020. Kamerbrief over uitvoering motie Van Dam over het structureel betrekken van advocatuur bij de ZSM werkwijze https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/tk-motie-van-het-lid-van-dam-over-het-structureel-betrekken-van-advocatuur-bij-de-zsm-werkwijze Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:c8143992-c36d-abc4-9e29-ffcd865337d4 Mon, 17 Jun 2019 17:09:00 +0200 Minister Grapperhaus en minister Dekker informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van Dam (CDA). De motie gaat over het betrekken van advocaten bij het opleggen van alle strafbeschikkingen van misdrijfzaken bij de ZSM-werkwijze (Zorgvuldig, Snel en op Maat). Dekker: Ook beslagvrije voet voor bankrekening https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/dekker-ook-beslagvrije-voet-voor-bankrekening Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Veiligheid en Justitie urn:uuid:b9d476a3-18cb-adc8-06d4-c6ea29e2fdd4 Mon, 17 Jun 2019 17:00:00 +0200 Als iemand zijn schulden niet betaalt, mag een schuldeiser maatregelen nemen om zijn geld terug te krijgen, maar mensen met schulden moeten niet onder het bestaansminimum terechtkomen. Zij moeten geld overhouden om van te leven. Daarom wordt straks bij een beslag op hun bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Bij beslag op loon of een uitkering geldt dit al. Kamerbrief over verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Overleveringswet https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-over-verzoek-om-spoedige-behandeling-wetsvoorstel-wijziging-overleveringswet Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:ac6760f7-3b93-aec1-68d5-bfb8f55a1f70 Mon, 17 Jun 2019 16:57:57 +0200 Minister Grapperhaus informeert de Eerste Kamer over het verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Overleveringswet. Beantwoording Kamervragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-te-weinig-leraren-getraind-zijn-in-de-aanpak-van-radicalisering Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:ac1a2b1a-9b86-a4fc-8bc7-25def7909ead Mon, 17 Jun 2019 16:36:08 +0200 Minister Slob beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD) over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering. Kamervragen over toekomstbestendigheid van het mededingingsinstrumentarium https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamervragen-over-toekomstbestendigheid-van-het-mededingingsinstrumentarium Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:089cf4d4-349a-a4d7-46ea-39cffe6f4e84 Mon, 17 Jun 2019 16:36:00 +0200 Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de analyse naar de toekomstbestendigheid van het mededingingsbeleid met het oog op de rol van online platforms. Bijlage 1 - Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/06/17/bijlage-1---ontwerp-vaststellingsbesluit-groningen-gasveld-2019-2020bijlage-1---ontwerp-vaststellingsbesluit-groningen-gasveld-2019-2020 Rijksoverheid.nl - Besluiten urn:uuid:e11486d7-2b15-8dcc-02b5-4fb8cde0133f Mon, 17 Jun 2019 15:16:00 +0200 Tempo in aanpak onbewaakte overwegen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/tempo-in-aanpak-onbewaakte-overwegen Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Infrastructuur en Milieu urn:uuid:512ae2c1-5c00-c718-9dd9-dd3c48134a81 Mon, 17 Jun 2019 14:30:00 +0200 Samen met het Rijk gaan gemeenten en provincies meer tempo maken in de aanpak van overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen of bellen. Deze gezamenlijke ambitie spraken zij vandaag uit op een landelijke bijeenkomst rondom onbewaakte overwegen in Zwolle. De asielinstroom van week 24 bedroeg ongeveer 700 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/de-asielinstroom-van-week-24-bedroeg-ongeveer-700 Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Veiligheid en Justitie urn:uuid:836e0115-b835-c93a-ae46-a028fffdd6e7 Mon, 17 Jun 2019 13:41:00 +0200 De asielinstroom van week 24, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700. Minister neemt islamitische hogeschool bevoegdheid af https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/minister-neemt-islamitische-hogeschool-bevoegdheid-af Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap urn:uuid:83eac9c0-dfed-11de-6c87-5d7b2db566b1 Mon, 17 Jun 2019 12:15:00 +0200 De Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) in Rotterdam verliest haar recht om graden (bijvoorbeeld de mastergraad) te verlenen. Dit heeft minister Van Engelshoven (Onderwijs) besloten op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie waarin wordt geconcludeerd dat de financiële en bestuurlijke continuïteit van deze instelling niet is gewaarborgd. Ook mag deze niet-bekostigde instelling zich geen hogeschool meer noemen. De instelling verzorgde de geaccrediteerde hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging. Start consultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/start-consultatie-nieuwe-groepsregeling-in-de-vennootschapsbelasting Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Financiën urn:uuid:36a8c1ed-37fa-7f57-72d1-68dd1dd78abb Mon, 17 Jun 2019 12:10:00 +0200 De internetconsultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting is gestart. Staatssecretaris Snel van Financiën nodigt betrokkenen uit mee te denken over de vormgeving van deze groepsregeling. De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal worden opgevolgd door een nieuwe robuuste en toekomstbestendige groepsregeling, mede naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Kamerbrief Realisatieplan LNV visie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-realisatieplan-lnv-visie Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:986f7103-ac8d-c771-75bd-a89a1ce09928 Mon, 17 Jun 2019 06:10:00 +0200 Met deze kamerbrief presenteert minister Schouten haar Realisatieplan voor de Visie LNV.  Van Veldhoven wil eind aan export plastic afval vanuit Westerse landen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/15/van-veldhoven-wil-eind-aan-export-plastic-afval-vanuit-westerse-landen Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Infrastructuur en Milieu urn:uuid:ba95e699-0cbb-74f6-597f-5843d373fbbd Sat, 15 Jun 2019 07:00:00 +0200 Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Europese- en andere Westerse landen stoppen met het exporteren van plastic afval. Hiervoor pleit zij vandaag richting haar internationale collega’s op de G20 bijeenkomst rondom milieu en energie in Japan. Het is de eerste keer dat een aparte milieubijeenkomst onderdeel is van de jaarlijkse top. Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Ter Apel wil van opvangcentrum af wil, tenzij er meer politie komt'. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-ter-apel-wil-van-opvangcentrum-af-wil-tenzij-er-meer-politie-komt Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:3c86e88c-2664-c1a7-fd66-4a0d77a20fc1 Fri, 14 Jun 2019 20:53:24 +0200 TK 09 NR wv wijziging overleveringswet https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/13/tk-09-nr-wv-wijziging-overleveringswet Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:3727c9f9-b876-e4d6-136f-6d648bce2692 Fri, 14 Jun 2019 19:48:24 +0200 Kamerbrief over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/kamerbrief-over-samenhang-nederlandse-inspanningen-snelle-reactiemachten-en-missies-en-operaties-tot-en-met-2021 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:1dd97e64-bdee-51c0-5c67-66bc584aeb79 Fri, 14 Jun 2019 19:48:00 +0200 Minister Blok (BZ) informeert namens het kabinet de Tweede Kamer over de samenhang van de Nederlandse inspanningen in het kader van snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021. De brief is mede-ondertekend door minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Bijleveld (Def) en minister Grapperhaus (JenV). TK Kamerbrief nav bericht hipsterjihadi informant https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/tk-kamerbrief-nav-bericht-hipsterjihadi-informant Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:8f65c6c3-cc2f-1110-dff8-03b4af47a515 Fri, 14 Jun 2019 19:42:24 +0200 Reactie inzake onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar informatiebeveiliging Belastingdienst https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/reactie-inzake-onderzoek-autoriteit-persoonsgegevens-naar-informatiebeveiliging-belastingdienst Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:aa4fca3c-4ab8-39b0-ef02-a3fc4f0e2814 Fri, 14 Jun 2019 19:30:00 +0200 Reactie op (nadere) vragen en opmerkingen inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst. Antwoorden Kamervragen over het bericht Vuurwerk afgestoken bij ArenA ondanks verbod https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-vuurwerk-afgestoken-bij-arena-ondanks-verbod Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:b2610826-476b-9f1d-4ff6-3576fe9266e3 Fri, 14 Jun 2019 19:13:24 +0200 TK Mogelijke gezondheidseffecten gasuitstoot nieuw schoudervuurwapen DSI https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/tk-mogelijke-gezondheidseffecten-gasuitstoot-nieuw-schoudervuurwapen-dsi Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:0c87f1d1-6a52-bd99-cb72-26987f0d0acb Fri, 14 Jun 2019 19:10:24 +0200 Beantwoording van Kamervragen van de leden Kröger en Snels (beiden GroenLinks) over vluchten tussen Antwerpen en Londen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-van-kamervragen-van-de-leden-kroger-en-snels-beiden-groenlinks-over-vluchten-tussen-antwerpen-en-londen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:5ee5a2f5-e09a-82c9-4eb2-557bb6a1973c Fri, 14 Jun 2019 19:09:14 +0200 TK Reactie op berichtgeving over een alternatieve meldplicht in relatie tot een mogelijke emigratie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/tk-reactie-op-berichtgeving-over-een-alternatieve-meldplicht-in-relatie-tot-een-mogelijke-emigratie Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:b4df42e5-5210-fae3-c250-d20555780869 Fri, 14 Jun 2019 19:06:24 +0200 Beantwoording vragen over de 15e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-vragen-over-de-15e-voortgangsrapportage-tweede-hoogwaterbeschermingsprogramma Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:b10e639a-fbdc-ae27-8656-dabeab682c6e Fri, 14 Jun 2019 18:57:14 +0200 Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/verbeteringen-aansluitroutes-lelystad-airport Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:36d6d26a-06ec-1a5b-1b31-ee459b1f7204 Fri, 14 Jun 2019 18:52:16 +0200 Beantwoording Kamervragen leden Bruins (CU) en Paternotte (D66) over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-kamervragen-leden-bruins-cu-en-paternotte-d66-over-het-rapport-actualisatie-aeolus-2018-en-geactualiseerde-luchtvaartprognoses Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:ead2a829-a5dc-e1f3-7933-0b2027efe9ff Fri, 14 Jun 2019 18:52:13 +0200 Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/europese-evaluatie-kaderrichtlijn-water Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:11f41b11-b441-2902-de1d-4b5484eb8b0c Fri, 14 Jun 2019 18:51:16 +0200 Uitstel reactie aan Tweede Kamer op het laten staan van fundamenten van olieplatforms https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/uitstel-reactie-aan-tweede-kamer-op-het-laten-staan-van-fundamenten-van-olieplatforms Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:092974a0-8025-2190-e11f-b68bb44b8209 Fri, 14 Jun 2019 18:51:14 +0200 Verzoek van de Kamer over uitvoering van aangenomen moties n.a.v. het VAO duurzame luchtvaart en het VAO vliegveiligheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/verzoek-van-de-kamer-over-uitvoering-van-aangenomen-moties-n-a-v-het-vao-duurzame-luchtvaart-en-het-vao-vliegveiligheid Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:176f3b7d-2a66-85a1-1f89-f15513be276f Fri, 14 Jun 2019 18:50:14 +0200 Beantwoording vragen over: Spijkenisserbrug weer open na storing en Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-vragen-over-spijkenisserbrug-weer-open-na-storing-en-problemen-met-spijkenisserbrug-en-haringvlietbrug-voorbij Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:cf5e60eb-fc0a-d304-8405-195e6d701f1d Fri, 14 Jun 2019 18:50:00 +0200 Beantwoording Kamervragen over de artikelen ‘Rivieren over de hele wereld vervuild met antibiotica’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-brenk-50plus-over-de-artikelen-rivieren-over-de-hele-wereld-vervuild-met-antibiotica Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:c8457f43-132f-32bf-6f14-fa0659e2f222 Fri, 14 Jun 2019 18:50:00 +0200 Beantwoording vragen naar aanleiding Schriftelijk Overleg harmonisatie milieuzones 16 mei 2019 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/beantwoording-vragen-naar-aanleiding-schriftelijk-overleg-harmonisatie-milieuzones-16-mei-2019 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:87978118-f55a-4706-73e1-23c4be837969 Fri, 14 Jun 2019 18:37:13 +0200 Antwoord op lijst van vragen over de programmabeslissing ERTMS (Kamerstuk 33 652, nr. 65) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/antwoord-op-lijst-van-vragen-over-de-programmabeslissing-ertms-kamerstuk-33-652-nr-65 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:b8336cbe-01e8-6f3d-462a-5d382173ab76 Fri, 14 Jun 2019 18:09:13 +0200 Aanbiedingsbrief Afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto 1e helft 2011 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/14/aanbiedingsbrief-afhandeling-bezwaren-tegen-btw-correctie-privegebruik-auto-1e-helft-2011 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:9ca20ed3-895b-9687-38d7-a69e550ee2d9 Fri, 14 Jun 2019 17:31:45 +0200 Staatssecretaris Snel stuurt de Tweede Kamer een aanbiedingsbrief afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto 1e helft 2011.