Overheid - alle RSS feeds http://www.feed.informer.com/digests/H6VQVGNOLV/feeder Overheid - alle RSS feeds Respective post owners and feed distributors Wed, 03 Aug 2016 20:37:42 +0200 Feed Informer http://feed.informer.com/ Blokhuis start Vaccinatiealliantie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/blokhuis-start-vaccinatiealliantie Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport urn:uuid:bf23456a-e21d-746d-e0e8-f94077af1dc7 Tue, 26 Mar 2019 18:30:00 +0100 Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft vandaag in Den Haag de startbijeenkomst gehad met de Vaccinatiealliantie. Deze alliantie verbindt jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. Samen willen zij uitgesproken deelnemen aan het maatschappelijke debat over het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie willen met hun activiteiten de kennis over vaccinatie - bij ouders en professionals - verbeteren en bijdragen aan een hogere vaccinatiegraad. Minister Blok naar Australië en Maleisië over MH17 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/minister-blok-naar-australie-en-maleisie-over-mh17 Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Buitenlandse Zaken urn:uuid:56f5c8f9-ccd5-25de-d2d8-6e6f173381ed Tue, 26 Mar 2019 18:00:00 +0100 Minister Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt Australië en Maleisië op woensdag 27 en donderdag 28 maart. Hij doet eerst Sydney en Canberra aan en vervolgens Kuala Lumpur. De minister zal in Australië en Maleisië uitgebreid stilstaan bij vlucht MH17. Kamerbrief Roadmap vogelgriep en zienswijze RDA https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-roadmap-vogelgriep-en-zienswijze-rda Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:be9123c0-7267-bf6c-d2fb-6bbfc59d23fa Tue, 26 Mar 2019 17:35:00 +0100 Met deze brief informeert minister Schouten de Kamer over een tweetal zaken met betrekking tot de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, de roadmap strategische aanpak vogelgriep en het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het bestrijdings- en vaccinatiebeleid. Taakstelling huisvesting vergunninghouders omlaag https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-omlaag Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Veiligheid en Justitie urn:uuid:bf702060-c64d-fb84-8074-3e184c9a5ac7 Tue, 26 Mar 2019 17:30:00 +0100 Het aantal vergunningshouders dat gemeenten in de eerste helft van dit jaar moet huisvesten, wordt verlaagd van 8.000 naar 6.000. Dat heeft staatssecretaris Harbers kort geleden bekend gemaakt tijdens de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Met de verlaging komt de taakstelling in lijn met het te verwachten aantal vergunningen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in deze en komende periode afgeeft. Kamerbrief over proactief WNT-toezicht https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-over-proactief-wnt-toezicht Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:18ab08ee-261d-93e5-cce4-b695a39a9e13 Tue, 26 Mar 2019 17:24:27 +0100 Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de tweede risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht. Hiermee is onderzocht of de onderwijsinstellingen de juiste bezoldigingsklasse hanteren. Koning en minister Grapperhaus brengen werkbezoek aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/koning-en-minister-grapperhaus-brengen-werkbezoek-aan-veiligheidsregio-midden--en-west-brabant Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Veiligheid en Justitie urn:uuid:6b700bac-78c3-56d4-ef8a-69d04ab4652e Tue, 26 Mar 2019 17:19:00 +0100 Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 26 maart samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het bezoek was gewijd aan brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Koning en minister Grapperhaus werden ontvangen door de voorzitter van de Veiligheidsregio, tevens burgemeester van Tilburg, Theo Weterings en de algemeen directeur Veiligheidsregio Tijs van Lieshout. Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98hoe-china-de-who-misbruikt-voor-zijn-eigen-agenda%E2%80%99 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:affa2ab3-c315-712a-4119-e32e1e37eaaa Tue, 26 Mar 2019 17:10:22 +0100 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’. Beantwoording Kamervragen over een ziekenhuis in Amsterdam dat statushouders wil inzetten bij de verpleging https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-over-een-ziekenhuis-in-amsterdam-dat-statushouders-wil-inzetten-bij-de-verpleging Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:fac31e36-40e2-565c-6d22-4b85a6b57dfe Tue, 26 Mar 2019 17:08:36 +0100 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over een ziekenhuis in Amsterdam dat statushouders wil inzetten bij de verpleging. Beantwoording Kamervragen over te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-over-te-lage-tarieven-voor-pleegzorg-jeugdbescherming-en-jeugdhulp Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:f367e1e7-a1e3-6f71-bb60-13eae77b1769 Tue, 26 Mar 2019 17:06:27 +0100 Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp. Kamerbrief over verslag van de informele Telecomraad van 1 maart in Nederland https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-over-verslag-van-de-informele-telecomraad-van-1-maart-in-nederland Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:97fd789c-e0ab-fc0f-ef03-c6d846e65060 Tue, 26 Mar 2019 17:04:58 +0100 Staatssecretarias Keijzer (EZK) stuurt het verslag van de Informele Telecomraad van 1 maart in Boekarest naar de Tweede Kamer. Uitstelbrief publicatie Nota Mobiele Communicatie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/uitstelbrief-publicatie-nota-mobiele-communicatie Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:0056f966-eb51-607e-f5ba-2e7dcd568a24 Tue, 26 Mar 2019 17:03:52 +0100 Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over de publicatie Nota Mobiele Communicatie. Antwoord op Kamervragen over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/antwoord-op-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-productie-van-de-mini-naar-nederland-verplaatst-zou-kunnen-gaan-worden Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:484eb7ab-b382-e3f9-ac68-7bdc1f9383e5 Tue, 26 Mar 2019 17:03:31 +0100 Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerllid Moorlag (PvdA) over het bericht dat de productie van de Mini naar Nederland verplaatst zou kunnen gaan worden. Kamerbrief over NZa-onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-over-nza-onderzoek-inkoopmacht-medische-hulpmiddelen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:52574eb1-0121-5980-6583-5df202002265 Tue, 26 Mar 2019 17:02:43 +0100 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief over het NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen. Kamerbrief over verbeteringen afstemming bedientijden sluizen en bruggen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/verbeteringen-afstemming-bedientijden-sluizen-en-bruggen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:5da1ad1a-ba39-9a5b-b1a8-ef9081313eee Tue, 26 Mar 2019 17:00:00 +0100 Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het programma Beter Bediend voor een betere afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen. Kamerbrief over verkenning overdracht concessieverlening Friese Waddenveren https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/verkenning-overdracht-concessieverlening-friese-waddenveren Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:3af1e277-c875-6521-d4fb-8ef8420a5db9 Tue, 26 Mar 2019 17:00:00 +0100 Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de uitgevoerde 'verkenning overdracht concessieverlening Friese Waddenveren'. Het rapport van de verkenning zit als bijlage bij de brief. Kamerbrief bij jaarverantwoordingen en jaarrapportage impactvolle verstoring 2018 NS en ProRail https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/jaarverantwoordingen-en-jaarrapportage-impactvolle-verstoring-2018-ns-en-prorail Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:5edbeb9a-d37a-5d26-0a23-68b2487def3b Tue, 26 Mar 2019 17:00:00 +0100 Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de jaarverantwoordingen over de prestaties van NS en ProRail in 2018 naar ded Tweede Kamer. Daarbij informeert zij de Kamer over de jaarrapportage impactvolle verstoringen 2018. Beantwoording Kamervragen over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-vragen-van-de-leden-van-der-graaf-cu-en-von-martels-cda-over-de-verbreding-van-de-sluis-bij-kornwerderzand Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:d1527472-456a-7108-6252-f12783bd5d33 Tue, 26 Mar 2019 17:00:00 +0100 Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de Kamervragen over het bericht 'Rutte: verbreding sluis Kornwerderzand gaat door'. Kamerbrief over Voortgang MKB!dee https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-over-voortgang-mkbdee Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:0f8bc189-a270-8402-e18d-2f298940f0c4 Tue, 26 Mar 2019 16:59:58 +0100 Staatssecretaris Keijzer (EZK), informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee. Kamerbrief over rapport Ervaringen van ME-patiënten https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-over-rapport-ervaringen-van-me-patienten Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:607c795f-b8ef-b090-d9ba-701d31ada36e Tue, 26 Mar 2019 16:58:35 +0100 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief over het rapport 'Ervaringen van ME-patiënten'. Kamerbrief reisagenda bewindspersonen VWS eerste helft 2019 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-reisagenda-bewindspersonen-vws-eerste-helft-2019 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:2e6550b9-26f2-6698-c4e2-4f5d7f692dcd Tue, 26 Mar 2019 16:56:43 +0100 Minister De Jonge (VWS) stuurt de reisagenda van de bewindspersonen van VWS voor de eerste helft van 2019. Kamerbrief vergoeding geneesmiddel nivolumab bij vormen van kanker https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-vergoeding-geneesmiddel-nivolumab-bij-vormen-van-kanker Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:4026e046-0cf9-d20b-2ea8-133ee763d2f3 Tue, 26 Mar 2019 16:55:20 +0100 Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de vergoeding van het geneesmiddel nivolumab bij vormen van kanker. Toespraak staatssecretaris Van Ark bij lancering Alliantie Kinderarmoede, Den Haag, 26 maart 2019 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/03/26/toespraak-staatssecretaris-van-ark-bij-lancering-alliantie-kinderarmoede Rijksoverheid.nl - Toespraken urn:uuid:99893951-6a9f-11b5-6cfe-c22090965dd3 Tue, 26 Mar 2019 16:52:00 +0100 Uitstelbrief Kamervragen over illegale gokzuilen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/uitstelbericht-kamervragen-over-illegale-gokzuilen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:bf6c043f-691b-b689-fd76-7f3bc4030450 Tue, 26 Mar 2019 16:40:00 +0100 Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over illegale gokzuilen. Kamerbrief Effectonderzoek WGA-dienstverlening https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/kamerbrief-effectonderzoek-wga-dienstverlening Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:accbf9be-7452-d24a-3614-b778efc385a2 Tue, 26 Mar 2019 16:37:17 +0100 Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over een effectonderzoek door het UWV naar de dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-uitkeringsgerechtigden, teneinde zicht te krijgen op het effect van de dienstverlening op het re-integreren en activeren van WGA-gerechtigden Beantwoording Kamervragen over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-kroger-en-bromet-beiden-groenlinks-over-de-stikstofdepositie-bij-luchthaven-lelystad Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:8e1e2db4-9cd3-1152-e375-c8e45bae1d28 Tue, 26 Mar 2019 16:31:00 +0100 Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de Kamervragen over de de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad. Aanleiding is de berekening van de stikstofdepositie in en bij de Natura 2000-gebieden die het gevolg is van de emissies van startende en landende vliegtuigen op Lelystad Airport. Minister Kaag lanceert start-updiplomaat in Silicon Valley https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/minister-kaag-lanceert-startup-diplomaat-in-silicon-valley Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Buitenlandse Zaken urn:uuid:12f52194-7a63-6b0b-5802-3e7de6ee55d9 Tue, 26 Mar 2019 16:00:00 +0100 Nederlandse start-ups die willen doorbreken in de Verenigde Staten kunnen binnenkort de hulp inschakelen van een speciale start-updiplomaat. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakte de nieuwe positie bekend tijdens haar bezoek aan Silicon Valley, het wereldwijde centrum van innovatie en technologie. De startup-diplomaat helpt Nederlandse start-ups bij het zakendoen in de gehele VS. Nico Drost (ChristenUnie) beëdigd als lid van de Tweede Kamer http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvknrezmh4csi/vkx4l3xrcdyo?s0e=gttln5yj Parlement & Politiek urn:uuid:7d7e9c5e-f307-0546-7883-c6a22dab15dd Tue, 26 Mar 2019 15:04:00 +0100 DEN HAAG (PDC) - Vanmiddag is Nico Drost (ChristenUnie) beëdigd in de Tweede Kamer. Hij vervangt tijdelijk Stieneke van der Graaf, die met zwangerschapsverlof gaat. Besluit over verlenging termijn Brexit https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/03/22/besluit-over-verlenging-termijn-brexit Rijksoverheid.nl - Besluiten urn:uuid:30eec574-6d07-8704-230f-06341885919d Tue, 26 Mar 2019 11:39:58 +0100 Overeenkomst tussen de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk over verlenging van de termijn uit artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Beantwoording Kamervragen over berechting Syriëgangers https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/beantwoording-kamervragen-over-berechting-syriegangers Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:55d5ec9f-da12-2535-67f4-12e356a07137 Mon, 25 Mar 2019 23:11:00 +0100 Minister Blok (Buitenlandse Zaken) biedt, ook namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op schriftelijke vragen over berechting van Syriëgangers. Deze vragen werden op 5 maart 2019 gesteld door de leden Voordewind (CU) en Van Helvert (CDA). den Voordewind (CU) en Van Helvert (CDA) over berechting van Syriëgangers. Deze vragen werden ingezonden op 1 maart 2019 met kenmerk 2019Z03987. Beantwoording Kamervragen over belemmerde vervolging Syriëgangers https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/beantwoording-kamervragen-over-belemmerde-vervolging-syriers Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:d1350fa2-37ce-591c-7d92-396e1d2fa4fc Mon, 25 Mar 2019 23:00:00 +0100 Minister Blok (Buitenlandse Zaken) biedt, ook namens de minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op schriftelijke vragen over de belemmerde vervolging van Syriëgangers. Deze vragen werden op 5 maart 2019 gesteld door de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) en Voordewind (CU). Nederland stemt tegen nieuwe regels export-ww https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/25/nederland-stemt-tegen-nieuwe-regels-export-ww Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid urn:uuid:4e08fe9d-2398-9f8c-d547-10348adb7b95 Mon, 25 Mar 2019 19:19:00 +0100 De Europese Commissie is van plan om de Europese regelgeving rond de sociale zekerheid zo aan te passen dat het makkelijker wordt om in een ander land te werken. Dit is ook in Nederlands belang. Maar het kabinet stelt vast dat de voorgestelde regelgeving onderdelen bevat waar Nederland grote bezwaren tegen heeft. Zo vindt het kabinet de periode te lang dat een werknemer een Nederlandse ww-uitkering naar een andere lidstaat mag meenemen. Nederland stemt daarom tegen het pakket. Dat staat in een brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kamerbrief motie herziening coördinatieverordening sociale zekerheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-motie-herziening-coordinatieverordening-sociale-zekerheid Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:aeae70fa-3acb-8f3c-897e-c23d2363eb55 Mon, 25 Mar 2019 19:09:06 +0100 Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer op welke wijze het voorstel tot wijziging van de EU verordening 883/2004 (de coördinatieverordening) geblokkeerd kan worden. Antwoorden kamervragen over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/antwoorden-kamervragen-over-de-juridische-werking-van-het-migratiepact-van-marrakesh Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:98fa7480-d459-6e79-3e5e-4170fd5666e3 Mon, 25 Mar 2019 18:39:22 +0100 TK Onderzoek naar klassenjustitie in Nederland https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/tk-onderzoek-naar-klassenjustitie-in-nederland Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:9e3b9419-5080-51d4-b521-13458b39b017 Mon, 25 Mar 2019 18:26:21 +0100 Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/25/plan-voor-beter-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport urn:uuid:e52c341c-180b-2383-0e01-ea68bd9f8814 Mon, 25 Mar 2019 18:00:00 +0100 De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Dat wordt gerealiseerd door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector. TK Uitfasering van het Waarschuwings-en Alarmeringssysteem https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/tk-uitfasering-van-het-waarschuwings-en-alarmeringssysteem Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:60e084a8-94b0-3f06-9d97-c644365bfcc8 Mon, 25 Mar 2019 17:33:21 +0100 Commissiebrief over bericht van ZemblaBNNVara.nl Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/commissiebrief-over-bericht-van-zemblabnnvara.nl-patienten-kregen-kankermedicijnen-uit-afgekeurde-chinese-fabriek Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:23e08e3f-6924-7c5e-3e44-7db9b88d754c Mon, 25 Mar 2019 17:17:19 +0100 Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het bericht van ZemblaBNNVara.nl van 14 februari 2019 Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek. Benoeming leden visitatiecommissie ProDemos https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/03/25/benoeming-leden-visitatiecommissie-prodemos Rijksoverheid.nl - Besluiten urn:uuid:7195b8de-d1dd-3ba1-4406-510eb3bf68ae Mon, 25 Mar 2019 17:12:10 +0100 Kamerbrief visitatie ProDemos https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-visitatie-prodemos Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:19699afc-5f5f-6611-5dcb-79c7e62d7e6d Mon, 25 Mar 2019 17:12:10 +0100 Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de directeur van ProDemos over de benoeming van de visitatiecommissie ProDemos en een afschrift van het Instellings- en benoemingsbesluit Commissie visitatie ProDemos 2019. Dezelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden. Kamervragen over het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamervragen-over-het-bericht-dat-patienten-kankermedicijnen-kregen-uit-een-afgekeurde-chinese-fabriek Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:951000ed-bac1-c66c-d1f1-6defd310221d Mon, 25 Mar 2019 17:08:00 +0100 Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek. Kamerbrief over investeringen in verduurzaming IJsselmeervisserij https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-investeringen-verduurzaming-ijsselmeervisserij Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:aa0a8b09-9ed8-af75-a252-0119c556cfee Mon, 25 Mar 2019 17:00:00 +0100 Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over overheidsinvesteringen in verduurzaming van de IJsselmeervisserij. Kamerbrief over o.a. zzp'ers die uitgesloten worden van verzekering (private AOV) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-over-o.a.-zzpers-die-uitgesloten-worden-van-verzekering-private-aov Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:da457db8-b296-333f-e9f6-062ee2559e4f Mon, 25 Mar 2019 16:57:15 +0100 Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer o.a. over het plan van aanpak van het Programma Bevorderen Keuzegedrag. Kamerbrief over bericht Energierekening treft senioren extra hard https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-over-bericht-energierekening-treft-senioren-extra-hard Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:4986b9ef-3f36-6277-9b53-9291b36fe477 Mon, 25 Mar 2019 16:51:40 +0100 Minister Wiebes stuurt een brief aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het bericht Energierekening treft senioren extra hard. Beantwoording Kamervragen over bericht loonsacties UWV https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/beantwoording-kamervragen-bericht-loonsacties-uwv Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:6777e38e-5955-e19d-cf09-00d9102f4845 Mon, 25 Mar 2019 16:47:00 +0100 Minister Koolmees beantwoordt de vragen van het Kamerlid Stoffer (SGP) over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’. Beantwoording Kamervragen loonsacties UWV https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/beantwoording-kamervragen-loonsacties-uwv Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:ad464d52-e91c-08bf-5e8d-b811f79421f4 Mon, 25 Mar 2019 16:41:46 +0100 Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) over het artikel ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties UWV over uitvoering ziektewet’. Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Aantal buitenlandse tandartsen in Nederland neemt fors toe’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98aantal-buitenlandse-tandartsen-in-nederland-neemt-fors-toe%E2%80%99 Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:5d6f1e67-d922-d0d0-a552-dc64725d09a6 Mon, 25 Mar 2019 16:20:10 +0100 Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘Aantal buitenlandse tandartsen in Nederland neemt fors toe’. Kamerbrief over bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-over-bericht-dat-steeds-meer-tandartsen-uit-het-buitenland-komen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:beda7a0d-1bdf-0c74-7ce0-8af9f40662ad Mon, 25 Mar 2019 16:19:16 +0100 Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over Verzoek uit Regeling van werkzaamheden over het bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen. Minister-president Rutte brengt bezoek aan Groningen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/25/minister-president-rutte-brengt-bezoek-aan-groningen Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Algemene Zaken urn:uuid:c1431dd4-a643-2b7b-40ba-2df0630bfa7e Mon, 25 Mar 2019 16:11:00 +0100 Minister-president Rutte brengt woensdag 27 maart een bezoek aan de provincie Groningen. Het bezoek staat in het teken van de afhandeling van de aardbevingsschades en de duurzame energietransitie in de regio. Kamerbrief over het klimaat in varkensstallen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-over-het-klimaat-in-varkensstallen Rijksoverheid.nl - Kamerstukken urn:uuid:562d5d17-a7a9-7892-1a42-13896c552baf Mon, 25 Mar 2019 16:02:15 +0100 Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de brief van Wakker Dier over het klimaat in varkensstallen. Marjolein Faber wederom lijsttrekker PVV voor de Eerste Kamer http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvknrezmh4csi/vkx3lj9nqtjo?s0e=gttln5yj Parlement & Politiek urn:uuid:813cf0fd-cbbe-2388-1492-7863140813d3 Mon, 25 Mar 2019 15:21:00 +0100 DEN HAAG (PDC) - Marjolein Faber bezet wederom de eerste plek op de kandidatenlijst van de PVV voor de Senaat. Zij is sinds 2014 fractievoorzitter.